Wysokiej jakości centrale rekuperacyjne Zhender przeznaczone są do mieszkań oraz domów jedno – i dwurodzinnych, oraz  mniejszych pomieszczeń gospodarczych oraz użyteczności publicznej. Posiadają wysoki stopnień sprawności i odzysku ciepła, cichą pracą, łatwym sterowaniem oraz intuicyjną obsługą. Mogą być stosowane w budownictwie pasywnym . Jednostki o przepływie powietrza  350–550 m3/h spełniają  wymagania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NF 40 i  NF 15), przez co znacznie łatwiejsze jest  uzyskanie dopłat do  inwestycji

Do wyboru jest kilka różnych opcji sterowania . Panel sterowania jest dostępny z funkcją załączania czasowego oraz wyświetlaczem, który można zabudować w puszce elektrycznej. Najwyższe oczekiwania spełnia panel sterowania ComfoControl Luxe. Podstawowe zalety to prosta obsługa i instalacja, regulacja wymiany powietrza odpowiednio do potrzeb, przełączanie stopniowe, panel sterowania z wyświetlaczem i funkcją sterowania czasowego, jako opcja wyposażenia w radiotelefoniczne urządzenie zdalnego sterowania

Urządzenia Zhender wyposażone są w entalpiczny wymiennik ciepła który  odzyskuje energię (cieplną i utajoną) z wylatującego strumienia powietrza wywiewanego. Wspaniale się to sprawdza w przypadku zbyt suchego powietrza w zimie.  Zasada działania polega na tym że para wodna z wilgotnego powietrza odprowadzanego przechodzi w fazę ciekłą i zostaje wchłonięta przez membranę. Odzyskana wilgoć i ciepło przekazywane są  do świeżego powietrza doprowadzanego. Cały proces zachodzi  bez przenikania  zapachów,bakterii i mikroorganizmów

Zalety

    • wymiennik ciepła entalpiczny
    • spełnione wymagania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NF 40 i  NF 15
    • niskie zużycie energii dzięki zastosowaniu silników prądu stałego EC
    • automatyczne sterowanie gruntowych wymienników ciepła (sterownik Luxe)
    • możliwość automatycznego sterowania poprzez czujniki CO2 oraz wilgoci HR