Kiedy i jak wykonać serwis klimatyzatora

Serwis klimatyzatora w Krakowie

Serwis zakupionego klimatyzatora należy wykonywać co 6 miesięcy po rygorem utraty gwarancji. Wymóg ten jest niezależny od producenta klimatyzatora ponieważ dokładnie wszyscy z nich wymagają takiej częstotliwości przeglądów. Przegląd taki powinna wykonać firma wykonująca usługę montażu i dostarczająca urządzenie ponieważ to ona jest Waszym gwarantem i odpowiada za prawidłowe działanie dostarczonego klimatyzatora

Co wchodzi w zakres przeglądu gwarancyjnego klimatyzatora?

W zakres przeglądu gwarancyjnego klimatyzatora wchodzą : pomiar natężenia prądu pracy, pomiar ciśnienia czynnik chłodniczego , sprawdzenia stanu obudów jednostek , czyszczenie i odkażenie wymienników ciepła, sprawdzenie działania automatyki

 Jak często wykonywać przegląd pogwarancyjny klimatyzatora?

Przegląd pogwarancyjny klimatyzatora zwykle jest to bardzo indywidualna sprawa. Zalecamy aby odbywał się przed sezonem letnim oraz przed sezonem zimowym szczególnie jeśli przewidujesz korzystanie z klimatyzatora w trybie pompy ciepła. Niemniej najczęściej klienci decydują się na takie przegląd raz w roku i jest to naszym zdaniem minimalna częstotliwość przeglądów aby utrzymać urządzenie w dobrym stanie technicznym  i nie narazić się na niebezpieczeństwo powstawania bakterii z gatunku Legionella