Wybór odpowiedniego wymiennika ciepła w Twoim rekuperatorze jest jedną z kluczowych decyzji przy doborze rekuperatora. Stanowi zarówno o  komforcie powietrza w obiekcie jaki o cenie i gabarytach rekuperatora

Który wymiennik ciepła w rekuperatorze jest najlepszy?

Wybór wymiennika ciepła w rekuperatorze?   

Sercem rekuperatora jest jego wymiennik ciepła i właściwy dobór jest kluczowy dla ostatecznego efektu jaki chcemy w obiekcie uzyskać.  Podstawowym wymiennikiem ciepła jaki jest ostatnio stosowany w większości rekuperatorów jest kondensacyjny wymiennik przeciwprądowy. Wykonany jest najczęściej z  polipropylenowych płyt w których naprzemiennie, w przeciwległych kierunkach przepływa świeże powietrze zewnętrzne oraz zużyte powietrze wewnętrzne. Zjawisko wymiany energii, zachodzi przez przewodzenie zgromadzonej energii między  przestrzeniami płyt wymiennika ciepła. Kiedy różnica temperatury powietrza zewnętrznego oraz  wewnętrznego jest wysoka,  może zostać osiągnięty punkt rosy, powodujący  kondensację zgromadzonej w powietrzu wilgoci. Podczas zimowych dni kiedy powietrze z zewnątrz osiąga temperatury ujemne dochodzi do zjawiska szronienia wymiennika ciepła czyli zamarzania kondensatu skraplającego się na wymienniku ciepła i musi zostać uruchomione zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe. Zabezpieczenie to albo obniża komfort powietrza w obiekcie albo powoduje stratę energii przy uruchomieniu dodatkowej nagrzewnicy powietrza

Rekuperacja Kraków

Rekuperacja Kraków

Entalpiczny wymiennik przeciwprądowy.

Inną odmianą wymiennika przeciwprądowego jest wymiennik przeciwprądowy – entalpiczny. Zasadniczą różnicą jest materiał z których wykonane są płyty wymiennika. Płyty entalpicznych, przeciwprądowych wymienników ciepła zbudowane są z biologicznej membrany polimerowej. Materiał,
z którego wykonana jest membrana, można zdefiniować jako selektywny filtr, który umożliwia transfer wilgoci przez jego strukturę. Dzięki temu zakres pracy w ujemnych temperaturach wymiennika entalpicznego jest większy niż w jego kondensacyjnym odpowiedniku a więc i zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe uruchomi się później. Dodatkowo odzysk wilgoci powoduje że powietrze w obiekcie wysusza się znacznie wolniej

Rekuperacja Kraków

Rekuperacja Kraków

Kondensacyjny obrotowy wymiennik ciepła 

Kondensacyjny, obrotowy wymiennik ciepła,wykonany jest z naprzemiennie ułożonej, płaskiej oraz karbowanej blachy aluminiowej, która
tworzy  kanaliki. Strumienie powietrza świeżego oraz usuwanego , naprzemiennie przepływają przez tę samą powierzchnię wymiennika przez co jest  realizowana wymiana energii oraz masy, w postaci wilgoci. Zaletą ich jest to że wymienniki obrotowe mogą pracować w sposób ciągły nawet do temperatury -30 st.C, bez wykorzystania dodatkowych elementów zabezpieczających.

Montaż rekuperacji w Krakowie

Sorbcyjny obrotowy wymiennik ciepła 

Sorpcyjny, obrotowy wymiennik ciepła jest zbudowany w sposób bardzo zbliżony  do kondensacyjnego, jednak jest t on dodatkowo wyłożony warstwą materiału higroskopijnego, absorbującego  parę wodną z powietrza. Wymiennik sorpcyjny idealnie nadaje się do przestrzeni, gdzie ilość generowanej pary wodnej z założenia jest niska, a inne rodzaje wymiennika  miałyby zbyt niski odzysk wilgoci