22 kwietnia ruszy  kolejna edycja programu „Mój Prąd”.

Nowością jest to że dofinansowanie będzie można dostać nie tylko do fotowoltaiki jak było dotychczas, ale także do pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych. Maksymalna  kwota, jaką będzie można otrzymać to 58 tys. zł, a budżet całego programu to aż 955 mln zł

Rusza program dofinansowania fotowoltaiki i pomp ciepła 2023

22 kwietnia ruszy  kolejna edycja programu „Mój Prąd”.

Nowością jest to że dofinansowanie będzie można dostać nie tylko do fotowoltaiki jak było dotychczas, ale także do pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych. Maksymalna  kwota, jaką będzie można otrzymać to 58 tys. zł, a budżet całego programu to aż 955 mln zł .

Warto zauważyć że :

  • w przypadku pomp ciepła z gruntowym wymiennikiem , będzie można otrzymać do 28,5 tys. zł ,
  • w przypadku powietrznej  pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej dopłata wyniesie do 19,4 tys. zł,
  • dla pomp powietrze/woda – do 12,6 tys. zł, a dla pomp powietrze/powietrze – do 4,4 tys. zł.

Dotacja dotyczyć będą także magazynów energii i ciepła –  dla magazynu energii elektrycznej wyniesie do 16 tys. zł, a do magazynu ciepła – do 5 tys. zł.

Nabór wniosków  trwać będzie do 22 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania budżetu. – W przypadku jego wykorzystania zabezpieczono jednak dodatkowe 400 mln zł .

Z dotacji w piątej edycji programu będą mogły skorzystać następujące  grupy wnioskodawców.

  • osoby rozliczające się z wyprodukowanej energii elektrycznej systemie net-billing (prosument energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną, której nie zużyje na bieżąco, tzw. nadwyżki, oddaje do sieci po określonej cenie i kupuje energię, gdy instalacja nie pokrywa zapotrzebowania wg stawek swojego sprzedawcy), którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej.
  • osoby rozliczające się w „starym” systemie rozliczeń prosumentów, czyli tzw. net-meteringu (mechanizm upustów, polega na rozliczaniu prosumentów poprzez odejmowanie ilości dostarczonej energii od energii pobranej z sieci). Są to osoby które do tej pory nie korzystały z dotacji do paneli fotowoltaicznych pod warunkiem przejścia na net-billing.
  • osoby rozliczające się w starym systemie i którzy już skorzystali z dofinansowania fotowoltaiki. Tu jednak  trzeba będzie spełnić trzy warunki. Instalacja, na którą otrzymano wsparcie, została przyłączona i opłacona od 1 stycznia 2020 r. Trzeba przejść z net-meteringu na net-billing. A także należy zgłosić dodatkowe urządzenia wskazane w programie „Mój Prąd”.